น้ำในคลองบางเบิดมาบตาพุดมีเหลืองขุ่นและส่งกลิ่นเหม็น

นายวีระชัย ช้างสาร เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จ.ระยอง และมูลนิธิบูรณะนิเวศน์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองบางเบิดเขตเทศบาลมาบตาพุดหลังพบความผิดปกติของน้ำในคลองซึ่งมีสีเหลืองขุ่นและส่งกลิ่นเหม็นเพื่อหาสาเหตุ

Post Author: admin