เครื่อข่ายสมาคมฯเข้ายื่นหนังสืออุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

06 กุมภาพันธ์ 2560
เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจังหวัดระยอง.
เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนให้อุตสาหกรรมดำเนินการกับโรงงานที่ผิดกฏหมายโดยเคร่งครัด

Post Author: pongkong