ให้สัมภาษณ์นักข่าว Thai TV

ผู้สื่อข่าว Thai TV มาสัมภาษณ์ทัศนะประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

http://www.now26.tv/view/65866

Post Author: admin