เครือข่ายฯลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

มูลนิธิบูรณนิเวศน์ลงพิ้นที่

เครือข่ายร่วมทำงานกับ EU สหภาพยุโรบ และมูลนิธิบูรณนิเวศน์แสวงหาข้อเท็จจริงผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจากโรงงานบางแห่งในจังหวัด ระยอง ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมา

Post Author: pongkong