เล่าด้วยภาพ ณ…เวทีประชาคม

 

 

เล่าด้วยภาพ .เวทีประชาคม..ณ ตำบลสำนักทอง..

ขอบคุณที่ให้เกียรติประชาชนธรรมดาอย่างผมที่จับมาถ่ายรูปกับผู้นำท้องถิ่น..ขอบคุณที่มีไมตรีต่อกัน..ขอบคุณทุกๆคนในวันนี้

(ผมจะขอติดตามและตรวจสอบโครงการนี้ต่อไป)

 

 

Post Author: pongkong