วีระชัย ช้างสาร รับรางวัลระฆังทองปี 2562

    

 

 

มื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นาย วีระชัย ช้างสาร ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล บุคคลแห่งปี ( ระฆังทอง ) สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Post Author: pongkong