เครือข่ายสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว ช่อง 3 ลงพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมี

เครือข่ายสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว ช่อง 3 ลงพื้นที่ลั […]