น้ำในคลองบางเบิดมาบตาพุดมีเหลืองขุ่นและส่งกลิ่นเหม็น

นายวีระชัย ช้างสาร เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จ. […]